Monitoring

SUSTAVI ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

Vodeći smo u pružanju usluga monitoringa na sustavima odvodnje otpadnih i oborinskih voda u Hrvatskoj, kako po broju i raznovrsnosti mjerne opreme, tako i po broju odrađenih mjerenja. Iza nas je preko 15 godina iskustva u pružanju usluga monitoringa.

DOKAZANI „KNOW-HOW“ SUSTAV

Kroz do sada odrađene monitoringe, pokrili smo 11 županija diljem Hrvatske, instalirali mjernu opremu u više od 30 gradova i općina te obradili podatke za preko 500 mjernih mjesta!

Nudimo Vam:

  • usluga kompletnog monitoringa sustava
  • usluga obrade i analize izmjerenih podataka
  • usluga projektiranja i implementacije mjernih mjesta
  • najam opreme

Mjerna oprema koju koristimo je isključivo od njemačke tvrtke Nivus GmbH, koja se osim proizvodnje, bavi i monitoringom (250 raspoloživih mjerača protoka) te uz razvijeni partnerski odnos, redovno razmjenjujemo iskustva i vršimo edukaciju naših zaposlenika u Nivus kampusu (Eppingen, Njemačka).

SUSTAVI VODOOPSKRBE

Od 2017. godine, nakon što je tvrtka Nivus predstavila na tržištu prve mjerače protoka i tlaka za pitku vodu (NivuFlow Mobile 600), aktivno pružamo usluge monitoringa i na sustavima vodoopskrbe.

Kako je problematika gubitaka vode u vodoopskrbnim sustavima sve aktualnija, imali smo priliku surađivati s vodeći stručnjacima u Hrvatskoj za ova pitanja.

Prepoznali smo potrebe na tržištu i proširili asortiman mjerne opreme na prijenosne analizatore razine slobodnog ili ukupnog klora kao i na uređaje za mikrolociranje curenja (geofoni, korelatori, hidrofoni i logeri šuma).

ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA

Prilikom izvođenja radova monitoringa na pitkoj i otpadnoj vodi, imali smo priliku surađivati s brojnim javnim isporučiteljima vodnih usluga i upoznati se s njihovim sustavima.

Za kvalitetno upravljanje sustavom te sigurno i pravovremeno reagiranje na neželjene pojave u sustavu, ključno je imati pouzdane podloge o položaju i profilu cjevovoda, materijalu cjevovoda i okana, načinu funkcioniranja i sl., stoga nudimo kompletnu uslugu terenskog pregleda sustava, uz detaljno registriranje svih bitnih elemenata analogno (terenski očevidnici) i/ili digitalno (AutoCAD, QGIS, Smart Aqua ili postojeći GIS sustav Naručitelja).

Galerija Fotografija

Lightbox by Lokesh Dhakar