Odvodnja

Mjerenje protoka u gravitacijskim i tlačnim sustavima odvodnje zahtjeva temeljitu pripremu i analizu mjernih mjesta prije samog odabira tipa mjerne opreme i načina instalacije (nekontrolirani uvjeti tečenja, talog, hrapavost, brzina tečenja, itd.).

Nivus proizvodni asortiman pokriva širok spektar mjernih metoda (kros korelacija, doppler, radar, tranzitno vrijeme), a samim time i mogućnost odabira najboljeg mjerača u zadanim uvjetima.

ZA PROJEKTANTE nudimo:

  • izradu i/ili razradu tehničkih rješenja
  • izradu troškovničkih i tender stavki za predloženu opremu
  • savjetovanje i prezentacije

ZA NARUČITELJE nudimo:

  • pregled potencijalnih mjernih mjesta
  • pregled postojećih mjernih mjesta s ciljem prijedloga mjera poboljšanja
  • tehničku pomoć pri izradi dokumentacije za javnu nabavu
  • osposobljavanje za rad s mjernom opremom
  • savjetovanje i prezentacije

Iskoristite naše iskustvo i stečena znanja, kako bi zajedno došli do najoptimalnije rješenja za vašu aplikaciju!

Lightbox by Lokesh Dhakar