Vodoopskrba

Za uspješno i održivo upravljanje vodoopskrbnim sustavom, nužno je dobivanje pravovremenih informacija o funkcioniranju samog sustava. Način i vrijeme za poduzimanje pojedinih radnji, ovisi upravo o kvaliteti dobivenih informacija, čime se direktno utječe na optimizaciju radnih procesa i poslovanja unutar sustava.

DMA (District Metered Area)/PMA (Pressure Management Area)

Definiranjem DMA i PMA zona dobiva se mogućnost nadzora nad potrošnjom vode unutar pojedinih zona te mogućnost kontrole i upravljanja tlakovima u vodoopskrbnoj mreži kao jednim od osnovnih kriterija za smanjene gubitaka.

Nudimo Vam:

  • izradu projektne i natječajne dokumentacije
  • podjelu sustava na zone s prijedlogom mjerno-upravljačke opreme
  • pregled postojeće opreme s prijedlogom optimizacije
  • kontrolu mjerenih vrijednosti protoka i tlaka s prijenosnim mjeračima
  • osposobljavanje za rad s mjernom opremom
  • savjetovanje i prezentacije

Osim navedenog, nudimo Vam i usluge:

  • traženja gubitaka (mikrolociranje gubitaka geofonima, korelatorima i logerima šuma)
  • mjerenje koncentracije rezidualnog klora na mreži (kroz period od 24-168h)
Lightbox by Lokesh Dhakar