Reference

U dosadašnjih 26 godina rada, tvrtka je izradila oko 400 projekata različite razine razrade (idejni, glavni, izvedbeni) i oko 100 tehničkih elaborata. Ovom dokumentacijom realizirano je:

 • 800 km gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda
 • 100 km tlačnih kanalizacijskih cjevovoda
 • 250 kom crpnih postaja
 • 48 kom Uređaja za pročišćavanje ukupnog kapaciteta 130.000 ES
 • 135 km vodoopskrbnih cjevovoda
 • 10 km cesta
 • 29 km nogostupa
 • 1,3 km biciklističkih staza
 • 5 kom mostova (do 10 m’ raspona)
 • 6 kom vodnih stepenica
 • 2,5 km sanacije i regulacije korita vodotoka
 • 6,1 km sanacije i nadvišenja nasipa vodotoka i retencija

Tvrtka je također aktivna u pripremi projektne dokumentacije za prijavu u Kohezijski fond EU.

Do sada smo sudjelovali u pripremi prijave za pet projekata:

 • aglomeracija Pakrac-Lipik (kao vodeći partner u konzorciju)
 • aglomeracija Nova Gradiška (kao član konzorcija)
 • aglomeracija Medulin (kao član konzorcija)
 • aglomeracija Varaždinske Toplice (kao član konzorcija)
 • aglomeracija Zagreb Istok (kao član konzorcija)

te nekoliko natječaja i studija izvodljivosti koji su obuhvaćali rad na sljedećim EU projektima:

 • Sisak, Čakovec, Nova Gradiška, Kutina, Varaždin, Varaždinske Toplice, Medulin, RVS Zagrebačka županija

 

Izrada projektne i druge dokumentacije za sustave vodoopskrbe i odvodnje:

 • idejni i glavni projekt izgradnje kanalizacijskog sustava aglomeracije Suhopolje - cca 25 km kanalizacijske mreže sa crpnim stanicama (2016 – 2017)
 • idejni i glavni projekt izgradnje kanalizacijskog sustava aglomeracije Varaždinske Toplice - cca. 5 km kanalizacijske mreže sa crpnim stanicama (2015 – 2017)
 • idejni, glavni i izvedbeni projekt spajanja vodoopskrbnog cjevovoda Gaj-Dobrovac – cca 7 km vodoopskrbnog cjevovoda (2015.-2016.)
 • idejni i glavni projekt rekonstrukcije kanalizacijske mreže, vodovodne mreže i transportnog vodoopskrbnog cjevovoda “Pakrac-Lipik”– cca  25 km vodovodne mreže i  23 km kanalizacijske mreže s kišnim preljevom  (2013 – 2015)
 • glavni projekt uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Suhopolje 9.000 ES (2013)
 • idejni i glavni projekt kanalizacijske mreže Pakrac-Lipik - cca 27 km nove kanalizacijske mreže sa crpnim stanicama (2012 – 2016)
 • glavni projekt uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Dobrovac (aglomeracija Pakrac-Lipik) 13.500 ES (2013)
 • model upravljanja otpadnim vodama aglomeracije Pakrac-Lipik - cca. 80 km kanalizacijskog sustava (2013)
 • model upravljanja vodoopskrbom aglomeracije Pakrac-Lipik – cca. 180 km vodoopskrbe (2013)
 • glavni projekt uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Novska 14.500 ES (2013)

Izrada projektne dokumentacije za upravljanje rizicima od poplava/štetnog djelovanja voda:

 • ekološka regulacija vodotoka potoka Brzaja od km 4+200 do km 4+600 (2015)
 • ekološka regulacija vodotoka potoka Nakop II od km 0+000 do km 0+650 (2015)
 • ekološka regulacija potoka Novska od km 6+538 do km 6+721 (2013)
 • sanacija Ilova-Ilova kanala i ušća u rijeci Ilovi (2012)
 • ekološka regulacija potoka Kumpf od 0+000 do km 1+150 (2012)
 • zaštita lijevog zaleđa rijeke Ilove do županijske ceste Kutina-Banova Jaruga do pruge Zagreb-Tovarnik (2011)
 • ekološka regulacija vodotoka rijeke Subocke i provedba vodo inženjerskog objekta za smanjenje nagiba vode korita od km 11+300 do km 13+545 (2011)

Izrada Studija izvodljivosti:

 • regionalni sustav vodoopskrbe Zagrebačke županije – Zagreb Istok; Dugo Selo, Ivanić Grad, Vrbovec i sv. Ivan Zelina (2015 – 2017)
 • razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje za aglomeraciju Medulin-Premantura-Banjole(2015 – 2017)
 • razvoj kanalizacijskog sustava i sustava pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice (2015 – 2017)
 • razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje za aglomeraciju Lipik-Pakrac (2010 – 2014)

Izrada i priprema Dokumentacija o nadmetanju (FIDIC „Red book” i FIDIC „Yellow book”):

 • izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbe, odvodnje i sustava za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Krk (2015 – 2017)
 • izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbe, odvodnje i sustava za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Nova Gradiška (2015 – 2016)
 • izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbe, odvodnje i sustava za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Čakovec (2013 – 2014)
 • izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbe, odvodnje i sustava za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Sisak (2011 – 2012)
Lightbox by Lokesh Dhakar